زعفران ممتاز یک مثقالی

موجود

برای کسب رضایت مشتری و حفظ  بو و عطر زعفران انتهای زرد زعفران حذف شده و فقط قسمت قرمز زعفران در ظرف شیشه ای مخصوص بسته بندی شده است.

زعفران با نام عمومی saffron  و نام علمی  crocus sativus  گرانبهاترین گیاه زراعی موجود در روی کره زمین است و تنها گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جای تن و کیلو مثقال و گرم است. با آنکه از گذشته های دور از زعفران بدلیل رنگ زیبا و عطر و طعم استثنایی استفاده می شده است، در سالیان اخیر به دلیل گرایش به مصرف افزودنیهای طبیعی، به جای انواع شیمیایی و سنتزی در مواد غذایی، استفاده از زعفران رو به فزونی گذاشته است.

سه کاربرد اصلی زعفران شامل موارد زیر می باشد :

  • مصارف غذایی
  • مصارف دارویی
  • مصارف صنعتی

۶۶,۰۰۰ تومان