گروه کشاورزی بذر طلایی
تهیه، توزیع و مشاوره در نهاده های کشاورزی

تلفن تماس : ۹-۰۹۰۵۳۰۴۰۲۲۸

بذر طلایی در شبکه های اجتماعی

@goldenseed.ir اینستاگرام

@goldenseed.ir تلگرام

Goldenseed.ir  ایتا

بازگشت به بالا